Sterilforsyningsteknikk og smittevern

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet Sterilforsyningsteknikk og smittevern både som stedbasert og nettbasert med samlinger, fagkoder FHH57D (Stedbasert) / FHH57N (nettbasert) – tilsvarende 60 studiepoeng.

Studiet er gratis (du betaler kun for bøker og 350,- i dokumentavgift)

Videreutdanning i sterilforsyningsteknikk og smittevern har hovedfokus på smittevern. Dette kommer til uttrykk gjennom de fagområder som tas opp under utdanningen.

Mål for utdanningen

Utdanningen skal kvalifisere yrkesutøverne til å beherske renhold og spesialrenhold av lokaler, instrument og utstyr, og gjennom dette også ha kompetanse i hvordan smitteveier kan brytes og smittespredning hindres. Utdanningen krever at kandidatene forstår verdien av teamarbeid og også egen funksjon i det pasientrettede arbeidet.

Opptakskrav

Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfag) med fagbrev som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, tannhelsesekretær, ambulansearbeider, helsesekretær eller renholdsoperatør.  En kan også bli realkompetanse vurdert.

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudium Sterilforsyningsteknikk og smittevern både som stedbasert og nettbasert med samlinger.

Stedbasert

For de som bor i Stavanger og omegn - 1 undervisningsdag i uken på skolen her i Stavanger, samt 3 dager ved oppstart av nye emner. Krav om minimum 80% oppmøte på hvert emne. Det vil bli avsluttende vurderinger etter hvert emne (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen med individuell muntlig høring på siste emne.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Emne 2: Hygiene og smittevern
 • Emne 3: Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering 
 • Emne 4: Sterilt lager, logistikk og sporing
 • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
 • Emne 6: Hovedprosjekt

Nettbasert

Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Emne 2: Hygiene og smittevern
 • Emne 3: Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering 
 • Emne 4: Sterilt lager, logistikk og sporing
 • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
 • Emne 6: Hovedprosjekt

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning. 

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig. 

Studieplan

Sterilforsyningsteknikk stedbasert og nettbasert studieplan

 

Kontaktinformasjon

Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no - telefon 489 99 449

Søknadsfristen for hovedopptaket var 20. april 2022. Etter 20. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 25. mai 2022 kl. 09.00. Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert.

Søk her

Neste års søknad åpner 1. februar 2023 og søknadsfrist er 15. april 2023. 

Til toppen