Tverrfaglig miljøarbeid

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet, Tverrfaglig miljøarbeid som nettbasert med samlinger, fagkode FHH09N - tilsvarende 60 studiepoeng.

Studiet er gratis (du betaler kun for bøker og 350,- i dokumentavgift).

Her får du bla.god kjennskap til felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helse- og sosialfagene. God kunnskap om metoder/tiltak innenfor behandling og oppfølging av pasient-/brukergruppen og kjenner tilbudene i kommunal helse‐ og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Mål for utdanningen

Utdanning skal gi personal med videregående opplæring fra helse- og sosialfag mulighet til å arbeide ved virksomheter som tilbyr helsetjenester til mennesker som har psykiske lidelser og/eller ruslidelser, hjemmetjenester, bo-behandlingstiltak, bofellesskap, dagsenter, omsorgsbolig, asylmottak, skole og barnehage.

Utdanning på fagskolenivå i tverrfaglig miljøarbeid skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og setter i gang tiltak i samarbeid med pasienter, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor helse- og omsorgssektoren.

Opptakskrav

Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfaglig) med fullført utdanning som helsefagarbeider, hjelpepleier, aktivitør, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. En kan også bli realkompetanse vurdert. 

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudium, Tverrfaglig miljøarbeid. Dette tilbudet tilbys foreløpig kun som nettbasert med samlinger over 2 år. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

  • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene.
  • Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk innen miljøarbeid
  • Emne 3: Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid
  • Emne 4: Faglig fordypning
  • Emne 5: Praksis
  • Emne 6: Hovedprosjekt

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning.

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig. 

Studieplan

Tverrfaglig miljøarbeid nettbasert studieplan

 

Kontaktinformasjon

Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no - telefon 489 99 449

Søknadsfristen for hovedopptaket var 20. april 2022. Etter 20. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 25. mai 2022 kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk her

Neste års søknad åpner 1. februar 2023 og søknadsfrist er 15. april 2023. 

Til toppen