Velferdsteknologi

Fagskolen Rogaland - Helse og oppvekstfag tilbyr 1-årig deltidsstudie innen Velferdsteknologi. Dette er et nettbasert studie med samlinger. Fagkoden er: FHH66N og tilsvarer 30 stp.

Studiet er gratis (du betaler kun for bøker og 350,- i dokumentavgift)

Mål for utdanningen

Formålet med utdanningen er å bidra til å møte behov for økt kompetanse innen sektorovergripende og tverrfaglig teknologisk assistanse rettet mot trygghet, sikkerhet, samfunnsdeltagelse samt styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjon.

For å oppnå selvstendighet, sosial deltagelse og likestilling, er det nødvendig at tjenesteapparatet har kompetanse om teknologiske muligheter og løsninger samt grensesnitt mellom mennesker, teknologi og miljø. Utdanningen gir en ettertraktet spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi og er et direkte kompetansehevende tiltak.

Opptakskrav

Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfaglig) med fagbrev som helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansefag, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. En kan også bli realkompetanse vurdert.

Organisering

Fagskolen Rogaland Helse- og oppvekstfag tilbyr 1-årig deltidsstudiet; Velferdsteknologi som nettbasert med samlinger. Dette tilbudet tilbys foreløpig kun som nettbasert med samlinger. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

  • Emne 1: Verdier, etikk og juss (8 sp)  
  • Emne 2: Kunnskapsbasert praksis og tjenesteinnovasjon (10 sp)
  • Emne 3: Brukermedvirkning og sentrale aktører (12 sp)

Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb og familie, men krever en del egen innsats. Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning.

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig. 

Studieplan

Velferdsteknologi nettbasert studieplan

 

Kontaktinformasjon

Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no - telefon 489 99 449

Søknadsfristen for hovedopptaket var 20. april 2022. Etter 20. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 25. mai 2022 kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk her

Neste års søknad åpner 1. februar 2023 og søknadsfrist er 15. april 2023. 

Til toppen