Cybersikkerhet - 10 studiepoeng

Vi ønsker å starte Cybersikkerhet vår 2024. Med forbehold om nok deltakere. Meld deg på via skjemaet under.

Påmelding Cybersikkerhet

Oppstartsdato vår 2024: 24. januar 2024.

 

Hvem passer utdanningen for

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev eller har relevant yrkeserfaring innen oljebransjen.

Det passer for deg som jobber i oljebransjen. Dette omfatter blant annet å beskytte sensitive data og personopplysninger, forhindre datatyveri og å hindre at digitale systemer blir infisert av virus eller annen skadelig programvare.

 

Hva oppnår jeg etterpå?

Du får god kunnskap i digital sikkerhet og hvilke tiltak som trengs for å beskytte bedrifter mot cybertrusler. Med denne utdanningen vil du gjøre deg attraktiv for mange spennende jobber.

Mange studier på fagskole, høyskole og universitet åpner for at du kan få godskrevet tidligere tatte studiepoeng. Det betyr at man kan i mange tilfeller få godkjent 10 studiepoeng som del av et annet studie.

 

Hvordan gjennomføres emnet?

Cybersikkerhet gjennomføres som ett nettbasert studie. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du har fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg og jobbe deg gjennom de ulike modulene. Du vil få tilbud om samling på Teams som blir oppgavebasert med case. 

 

Tilgang til systemene 

Når du har fått godkjent opptak til emne vil du motta en sms fra RFK/RogFK med en aktiveringslenke som du må trykke på innen 24 timer for å aktivere skolekontoen din. Etter du har trykket på denne lenken tar det 2 døgn i synkroniseringstid før du får tilgang. Hvis du ikke rekker det innen 24 timer eller ikke mottar sms, må du ta kontakt med oss på: bransjeprogram@skole.rogfk.no 
Deretter vil du legges inn i systemene våre som er Teams og It's Learning. 

Informasjon It's Learning

It’s Learning brukes i hovedsak til oppgaver og innleveringer. Du logger på med skole-kontoen din. Dette er <brukernavnet ditt fra sms fra RFK> For eksempel hvis navnet ditt er Kari Nordmann så er dette: KNordmann Passord er også oppgitt i sms.

Informasjon Teams

Først må du logge av privat-/jobb-kontoen din og inn med skolekonto. Teams brukes i hovedsak til forelesninger og opptak. Du logger på med skole-kontoen din. Dette er <brukernavnet ditt på its learning>@elev.rogfk.no
For eksempel: Hvis It's Learning kontoen din er KNordmann er eposten din: kari.nordmann@elev.rogfk.no Passord er også oppgitt i sms.

Åpningstider

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss på: bransjeprogram@skole.rogfk.no 
Våre åpningstider er mellom kl. 08.00 - 15.00.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer ca. 3 måneder. Modulbasert nettstudium som betyr at man selv følger opp moduler som legges ut hver uke. Det kan også være noen samlinger for gjennomgang og oppsummering etter hvert. Disse vil bli avholdt i tidsrommet kl. 12.00 - 15.00.  

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om relevant fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av relevant arbeidserfaring.

Opptak til utdanninger

Kortere emner gir ikke automatisk opptak til utdanninger.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 10 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på ca. 8% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 30 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?

Du betaler ikke noe for å delta fordi vi har fått midler til kortere etterutdanninger av staten, men du må kjøpe litteratur selv.

Lånekassen

Kortere emner gir ikke støtte til lånekassen. 

 

Hva er innholdet i emnet?

Cybersikkerhet læringsutbytte (PDF, 131 kB)

 

Litteratur

Eventuelle læremidler vil bli utdelt av faglærer ved emnets oppstart.

 

Kontaktinformasjon

Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no