Digitalisering 5+5 studiepoeng

Vi har startet emnet Digitalisering denne høsten og håper å kunne starte nytt tilbud høst 2023. Er du interessert, meld deg på ventelisten under, så tar vi kontakt ved eventuell oppstart. 

Meld deg på venteliste Digitalisering del 1 - Introduksjon til Digitalisering

 

Vi starter Digitalisering del 2 - Python programmering 22.februar 2023.
Det er ikke krav om fullført del 1 for påmelding til del 2. 

Meld deg på Digitalisering del 2 - Python programmering

 

Hvem passer utdanningen for

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev eller har relevant yrkeserfaring.

Emnet Digitalisering passer for deg som er interessert i å lære mer om digitalisering og hvordan det påvirker vår hverdag og hvilke muligheter som ligger i fremtiden. Du vil lære om bruk av effektive og pålitelige digitaliseringsverktøy og hvilken rolle du kan ha i denne utviklingen.

 

Hva oppnår jeg etterpå?

God forretningsutvikling løses ved smart anvendelse av IT, økonomistyring, og ved å iverksette og drive strategiske og operative endringsprosesser med fokus på digitalisering og innovasjon. Digitale løsninger øker behovet for ansatte med kompetanse til å bidra i slike prosesser. Du kan jobbe med digital innovasjon og dette passer for deg som er strukturert, resultatorientert, tar initiativ, har god gjennomføringsevne, er analytisk og tenker nytt. 

Mange studier på fagskole, høyskole og universitet åpner for at du kan få godskrevet tidligere tatte studiepoeng. Det betyr at man kan i mange tilfeller få godkjent 5 studiepoeng som del av et annet studie.

 

Hvordan gjennomføres emnet?

Digitalisering gjennomføres som ett nettbasert studie. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg. Det kan i tillegg bli avholdt noen fysiske samlinger på skolen.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer i ca. 3 måneder. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 5 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på ca. 13% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 45 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?

Du betaler ikke noe for å delta fordi vi har fått midler til kortere etterutdanninger av staten, du vil og få gratis undervisningsmateriell ved oppstart.

 

Hva er innholdet i studiet?

Studieplan Digitalisering (DOCX, 16 kB)

 

Kontaktinformasjon

Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oeystein.foersvoll@skole.rogfk.no

Til toppen