EKOM (Elektronisk kommunikasjonsnett) - 10 studiepoeng

Nytt tilbud starter 7. februar 2023.

Meld deg på via påmeldingsskjema EKOM

 

Hva kan jeg bruke emnet til etterpå?

Emnet utgjør 10 studiepoeng. Hvis du har teknisk fagskole elektro kvalifiserer du for ENA autorisasjon hos NKOM, forutsatt at du får godkjent 5 studiepoeng fra din tekniske fagskoleutdannelse (hovedprosjekt, EMC og elektrisk sikkerhet), men dette må søkes om individuelt.

Har du bachelor eller master med relevant fordypning vil dette også kunne godkjennes av NKOM, men dette må søkes om individuelt.

Har du kun fagbrev, kvalifiserer du ikke til ENA autorisasjon med dette emnet (minstekrav om teknisk fagskole elektro).

 

Hvordan gjennomføres emnet?

EKOM gjennomføres som ett nettbasert studie. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer ca. 3 måneder. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 10 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på 10% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 39 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?

Du betaler ikke noe for å delta fordi vi har fått midler til kortere etterutdanninger av staten, du vil og få gratis undervisningsmateriell ved oppstart.

 

Hva er innholdet i studiet?

Plan EKOM ENA (PDF, 59 kB)

 

Kontaktinformasjon

Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oeystein.foersvoll@skole.rogfk.no

Til toppen