HMS-ledelse - 2 studiepoeng

Vi har startet emnet HMS-ledelse denne høsten og håper å kunne starte nytt tilbud vår 2023. Er du interessert, meld deg på ventelisten under, så tar vi kontakt ved eventuell oppstart. 

Meld deg på venteliste HMS-ledelse

 

Hva kan jeg bruke emnet til etterpå?

Emnet er ment å gi deg en innsikt og forståelse i HMS. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for helse, miljø og sikkerhet. Du vil lære mer om arbeidsmiljø, risikoanalyse og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon.

Emnet gir også 2 studiepoeng. Mange studier på fagskole, høyskole og universitet åpner for at du kan få godskrevet tidligere tatte studiepoeng. Det betyr at man kan i mange tilfeller få godkjent 2 studiepoeng i HMS-ledelse som del av et annet studie.

 

Hvordan gjennomføres emnet?

HMS-ledelse gjennomføres som ett nettbasert studie. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg. Det kan i tillegg bli avholdt noen fysiske samlinger på skolen.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer i ca. 3 måneder. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 2 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på 8% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 37 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?

Du betaler ikke noe for å delta fordi vi har fått midler til kortere etterutdanninger av staten, du vil og få gratis undervisningsmateriell ved oppstart.

 

Hva er innholdet i studiet?

Studieplan HMS-ledelse (DOCX, 16 kB)

 

Kontaktinformasjon

Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oeystein.foersvoll@skole.rogfk.no

Til toppen