HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) - 5 studiepoeng

Vi har startet emnet HVAC denne høsten og håper å kunne starte nytt tilbud høst 2023. Er du interessert, meld deg på ventelisten under, så tar vi kontakt ved eventuell oppstart. 

Meld deg på venteliste HVAC

 

Hvem passer utdanningen for

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev eller har relevant yrkeserfaring innen disse områdene.

I et anlegg med krav til eksplosjonssikkert elektrisk utstyr har man vanligvis et lite overtrykk i alle bygg, for å hindre eksplosjonsfarlige gasser (hydrokarbongasser) i å trenge inn gjennom dører og lignende. Dette overtrykket skal HVAC-anlegget styre. Dette studie vil gi deg en innføring i hvilken plass HVAC har i offshore anlegg.  

 

Hva oppnår jeg etterpå?

Du vil tilegne deg kunnskap for utvikling og bruk av teknologi som gjør deg informert om hvordan utvikle nye løsninger innenfor dine fagområder. Du vil være attraktiv for forskjellige prosjekter i både inn- og utland og åpner opp jobbmuligheter både i offentlig og privat sektor.

Mange studier på fagskole, høyskole og universitet åpner for at du kan få godskrevet tidligere tatte studiepoeng. Det betyr at man kan i mange tilfeller få godkjent 5 studiepoeng som del av et annet studie.

 

Hvordan gjennomføres emnet?

HVAC gjennomføres som ett nettbasert studie. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg. Det kan i tillegg bli avholdt noen fysiske samlinger på skolen.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer i ca. 4 måneder. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 5 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på ca. 13% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 64 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?

Du betaler ikke noe for å delta fordi vi har fått midler til kortere etterutdanninger av staten, du vil og få gratis undervisningsmateriell ved oppstart.

 

Hva er innholdet i studiet?

Innhold HVAC (PDF, 142 kB)

 

Kontaktinformasjon

Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oeystein.foersvoll@skole.rogfk.no

Til toppen