Hydraulikk CETOP 2 - 5 studiepoeng

Vi har startet emnet Hydraulikk CETOP 2 og håper å kunne starte nytt tilbud høst 2023. 

Påmelding og venteliste er stengt pga. for mange deltakere. 

 

Hva kan jeg bruke emnet til etterpå?

Emnet er ment å gi deg en innsikt og forståelse i hydraulikk. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for hydraulikk. Du vil lære mer om trykk, trykktesting, hydrauliske prosesser og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon.

Emnet gir også 5 studiepoeng. Mange studier på fagskole, høyskole og universitet åpner for at du kan få godskrevet tidligere tatte studiepoeng. Det betyr at man kan i mange tilfeller få godkjent 5 studiepoeng i hydraulikk som del av et annet studie.

Emnene vil gi deg modulene 2, 3 og 4 på CETOP 2 nivå. Vi utsteder en karakterutskrift når du har fullført emnene.

For å oppnå full CETOP 2 sertifisering må du i tillegg enten:

  • Ha teknisk fagskole fra før, eller ta dette i etterkant

Eller:

  • Fullføre et nettstudium
  • Fullføre et hovedprosjekt

Dette vil gi full sertifisering. Per dags dato tilbyr vi ikke de to sistnevnte.

 

Hvordan gjennomføres emnet?

Hydraulikk gjennomføres som ett nettbasert studie. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer ca. 6 måneder. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 5 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på 18% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 75 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?

Du betaler ikke noe for å delta fordi vi har fått midler til kortere etterutdanninger av staten, du vil og få gratis undervisningsmateriell ved oppstart.

 

Kontaktinformasjon

Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oeystein.foersvoll@skole.rogfk.no

Til toppen