KEM - Klima, Energi og Miljø - 5 studiepoeng

Vi har startet emnet KEM denne høsten og håper å kunne starte nytt tilbud høst 2023. Er du interessert, meld deg på ventelisten under, så tar vi kontakt ved eventuell oppstart. 

Meld deg på venteliste KEM

 

Hvem passer utdanningen for

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev eller har relevant yrkeserfaring innen disse områdene.

I bygg blir kravene til inneklima, miljø og energieffektivitet stadig strengere. Derfor er kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg mer og mer ettertraktet i arbeidslivet. Du vil få en innføring i hovedområdene for klima, energi og miljø. 

 

Hva oppnår jeg etterpå?

Du vil øke din forståelse for energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger. Dette studiet kvalifiserer deg til arbeid med prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg, og vil gi deg mange spennende jobbmuligheter både i offentlig og privat sektor. 

Mange studier på fagskole, høyskole og universitet åpner for at du kan få godskrevet tidligere tatte studiepoeng. Det betyr at man kan i mange tilfeller få godkjent 5 studiepoeng som del av et annet studie.

 

Hvordan gjennomføres emnet?

KEM - Klima, energi og miljø gjennomføres som ett nettbasert studie. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer ca. 5 måneder. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 5 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på ca. 10% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 64 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?

Du betaler ikke noe for å delta fordi vi har fått midler til kortere etterutdanninger av staten, du vil og få gratis undervisningsmateriell ved oppstart.

 

Kontaktinformasjon

Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oeystein.foersvoll@skole.rogfk.no

Til toppen