Kvalitetsledelse - 4 studiepoeng

Vi har startet emnet Kvalitetsledelse denne høsten og håper å kunne starte nytt tilbud høst 2023. Er du interessert, meld deg på ventelisten under, så tar vi kontakt ved eventuell oppstart. 

Meld deg på venteliste Kvalitetsledelse

 

Hva kan jeg bruke emnet til etterpå?

Emnet er ment å gi deg en innsikt og forståelse i kvalitetsledelse. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for kvalitetssikring. Du vil lære mer om kvalitetsarbeid, risikoanalyser og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon.

Emnet gir også 4 studiepoeng. Mange studier på fagskole, høyskole og universitet åpner for at du kan få godskrevet tidligere tatte studiepoeng. Det betyr at man kan i mange tilfeller få godkjent 4 studiepoeng i kvalitetsledelse som del av et annet studie.

 

Hvordan gjennomføres emnet?

Kvalitetsledelse gjennomføres som ett nettbasert studie. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg. Det kan i tillegg bli avholdt noen fysiske samlinger på skolen.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer i ca. 3 måneder. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 4 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på 10% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 42 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?

Du betaler ikke noe for å delta fordi vi har fått midler til kortere etterutdanninger av staten, du vil og få gratis undervisningsmateriell ved oppstart.

 

Hva er innholdet i studiet?

Studieplan Kvalitetsledelse (DOCX, 17 kB)

 

Kontaktinformasjon

Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oeystein.foersvoll@skole.rogfk.no

Til toppen