Organisasjon og ledelse - 15 studiepoeng

Nytt tilbud starter 10. januar 2023.

På grunn av for mange deltakere, er påmelding stengt.

Meld deg på venteliste Organisasjon og ledelse 15 stp

 

Hva kan jeg bruke emnet til etterpå?

Emnet er ment å gi deg en innsikt og forståelse i organisasjon og ledelse. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for organisasjonen og ledelse. Du vil lære mer om organisasjonsmodeller, personalledelse og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon.

Emnet gir også 15 studiepoeng. Mange studier på fagskole, høyskole og universitet åpner for at du kan få godskrevet tidligere tatte studiepoeng. Det betyr at man kan i mange tilfeller få godkjent 15 studiepoeng i organisasjon og ledelse som del av et annet studie.

 

Hvordan gjennomføres emnet?

Organisasjon og ledelse gjennomføres som ett nettbasert studie. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer i ca. 6 måneder. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 15 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på 25% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp … undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?

Du betaler ikke noe for å delta fordi vi har fått midler til kortere etterutdanninger av staten, du vil og få gratis undervisningsmateriell ved oppstart.

 

Hva er innholdet i studiet?

Studieplan Organisasjon og ledelse (15 studiepoeng) (PDF, 115 kB)

 

 

Kontaktinformasjon

Avd. Bransjeprogram og kursvirksomhet
Kontoret
E-post: bransjeprogram@skole.rogfk.no


Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oeystein.foersvoll@skole.rogfk.no

Til toppen