IT, digitalisering og robotisering (Ryfylke)

Fagskolen Rogaland tilbyr i dag utdanningen IT, digitalisering og robotisering. Studiet bygger videre på fagbrev innen IKT og andre relevante fagområder og er ment for de som ønsker å utvikle seg og å oppnå økt kompetanse. 

Påmelding

Påmelding er nå stengt pga. for mange deltakere. 

Oppstartsdato: 06.september 2023.

 

Emner

Emne 1: Digitalisering (10 studiepoeng)
Emne 2: HMS og industriell styring (6 studiepoeng)
Emne 3: Robotisering (10 Studiepoeng)
Emne 4: Konsekvenser av digitalisering og robotisering (4 Studiepoeng)

Totalt 30 studiepoeng

 

Oppstart

Oppstart er 6. september 2023.

 

Hvem passer utdanningen for

For deg som ønsker fagkunnskap om prototyping, materialteknologi, automasjon, digitalisering og styring er viktige element for industrien, og er en integrert del av arbeidsdagen for mange bedrifter.

Formålet med utdanningen er å gi arbeidstakere i produksjonsindustri, gründer- og teknologibedrifter eller andre virksomheter kompetanse og innsikt til å vurdere mulighetene for ny teknologianvending.

Mowi, Sørskår Mekaniske Verksted, Norsk Stein Jelsa og Eramet Norway Sauda er partnerbedrifter og det vil bli bedriftsbesøk hos disse bedriftene. Organiseringen av studiet vil gjøre det mulig for tilsette å kombinere utdanninga med jobb og familie.

 

Pris

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 500,- per studieår.

 

Organisering

Studiet vil bli lagt opp som nett- og samlingsbasert.

  • Tre samlinger i Ryfylke med bedriftsbesøk
  • To samlinger ved robotlaboratoriet til Fagskolen Rogaland i Stavanger
  • Nettundervisning i samtid enten i grupper eller individuelt

Opptak av nettundervisningen vil bli lagt tilgjengelig for studentene i etterkant.

Til hvert emne vil det være innleveringsoppgaver som kan løses individuelt og i grupper. Oppgavene kan rettes mot egen bedrift. Emnene blir avsluttet med eksamen.

 

Varighet og omfang

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og gjennomføres over 2 semestre deltid over 1 år.
Total studiebelastning er 750 timer over 2 semestre.

 

Digital kompetanse - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

Generelle bestemmelser for opptak finnes i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland kapittel to (se lovdata.no). Realkompetanse vil bli vurdert opp mot kompetansemålene i Vg3 fagplaner for et av de aktuelle fagene vist til i avsnittet over.

 

Avsluttende dokumentasjon

Etter fullført og bestått studium utstedes vitnemål med fagskolestudium i IT, digitalisering og robotisering.

 

Studieplan

Studieplan for dette studiet er den samme som for Digital kompetanse i industrielle arbeidsprosesser.

Studieplan Digital kompetanse i industrielle arbeidsprosesser 

 

Kontakt

Har du spørsmål om utdanningene eller opptakskrav ta kontakt:


Kristin Bruknapp
Ryfylke (Sauda vgs)
E-post: kristin.bruknapp@skole.rogfk.no
951 24 899

Børge Harestad
Faglig ansvarlig 
E-post: borge.harestad@skole.rogfk.no

Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oeystein.foersvoll@skole.rogfk.no