Maskinteknikk (TIP)

Studier innen maskinteknikk blir stadig mer omfattende og kompleks ettersom industri- og energiprosesser utvikles i takt med forskning og nyvinninger. 

 

Fordypningen maskinteknikk gir deg gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske fag som vil sette deg i stand til å fungere som mellomleder i en bedrift. Du vil få kompetanse til å ta ansvar for konstruksjon og utvikling av produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder. Gjennom prosjektarbeid utvikles teoretiske og praktiske ferdigheter fra idé og konstruksjon til ferdig produkt. 

Opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 1. Fagbrev innen:
 • Aluminiumskonstruksjonsfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Brønnfaget eller boreoperatør
 • Bilfaget, lette kjøretøy eller tunge kjøretøy
 • Bilskadefaget
 • Chassispåbyggerfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Finmekanikerfaget
 • Industrimekanikerfaget eller Industrimontørfaget
 • Industriell overflatebehandling eller industrirørleggerfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Modellbyggerfaget
 • Motormannfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Plastmekanikerfaget
 • Polymerkomposittfaget
 1. Realkompetansevurdering

Søker må ha fylt 23 år eller mer i opptaksåret og må i tillegg ha relevant arbeidserfaring.

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 9 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
 4. Prosjekt og kvalitetsledelse
 5. Grunnleggende konstruksjon og dokumentasjon
 6. Materialkunnskap
 7. Energiteknikk m/faglig ledelse
 8. Produktutvikling og konstruksjon m/faglig ledelse
 9. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
 10. Hovedprosjekt

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammaren tilbyr et 2-årig heltidsstudium og et 3-årig deltidsstudium maskinteknikk. Det blir ikke tatt opp nye studenter innen maskinteknikk deltid skoleåret 2021/2022.

Søkeportalen Samordna opptak åpner 1. februar og søknadsfrist er 15. april. Husk å legg ved dokumentasjon på relevant arbeidserfaring. 

Søk her

Studieplaner og læremidler

Studieplan for Maskinteknikk 20-21

Læremiddelliste Maskinteknikk 2021-2022 (PDF, 529 kB)

 
Til toppen