Maskinteknikk (TIP)

Høyere yrkesfaglig utdanning innen maskinteknikk blir stadig mer omfattende og kompleks ettersom industri- og energiprosesser utvikles i takt med forskning og nyvinninger. Du vil få gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske fag som vil sette deg i stand til å fungere som mellomleder i en bedrift.

Har du fagbrev i maskin og vil du ha nye utfordringer? Bli fagtekniker - Maskin.

Maskinteknikk vil gi deg en fordypning i faget som igjen gir deg gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske fag som vil sette deg i stand til å fungere som mellomleder i en bedrift. Du vil få kompetanse til å ta ansvar for konstruksjon og utvikling av produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder. Gjennom prosjektarbeid utvikles teoretiske og praktiske ferdigheter fra idé og konstruksjon til ferdig produkt. 

Ett av følgende krav må oppfylles:

Maskinteknikk - opptakskrav

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 10 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og hovedprosjekt.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
 4. Prosjekt og kvalitetsledelse
 5. Grunnleggende konstruksjon og dokumentasjon
 6. Materialkunnskap
 7. Energiteknikk m/faglig ledelse
 8. Produktutvikling og konstruksjon m/faglig ledelse
 9. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
 10. Hovedprosjekt

Fagskolen Rogaland, studiested Stavanger tilbyr et 2-årig heltidsstudium og et 3-årig deltidsstudium maskinteknikk. Det blir tatt opp nye studenter innen maskinteknikk deltid skoleåret 2023/24, med oppstart januar 2024.

Fagskolen Rogaland, studiested Haugesund tilbyr et 3-årig deltidsstudium maskinteknikk fra høsten 2023.

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med Robert Drønen, se kontaktinfo under.

 

Påmelding

Du kan søke fra og med 1. februar 2023 til og med 15. april 2023. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai 2022 kl. 09.00. 

Husk å legg ved:

 • Dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert.
 • Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.
 • Relevant vitnemål.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner og læremidler

Studieplan for Maskinteknikk, stedbasert
Studieplan for Maskinteknikk, nettbasert med samling

Læremiddelliste 2022 Maskinteknikk (PDF, 494 kB)

 

Til toppen