Maskinteknikk (TIP)

Maskinteknikk; fagområdet blir stadig mer omfattende og kompleks ettersom industri- og energiprosesser utvikles i takt med forskning og nyvinninger. Teknisk fagskole gir deg kompetanse til å mestre nye utfordringer.

Fordypningen maskinteknikk gir deg gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske fag som vil sette deg i stand til å fungere som mellomleder i en bedrift. Du vil få kompetanse til å ta ansvar for konstruksjon og utvikling av produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder. Gjennom prosjektarbeid utvikles teoretiske og praktiske ferdigheter fra idé og konstruksjon til ferdig produkt. 

Studiet innen maskinteknikk kvalifiserer til arbeid innen å konstruere, tegne og produsere mekanisk utstyr, lede vedlikehold av mekanisk utstyr, lede prosjekter og drive med kontroll, arbeidsledelse, salg/markedsføring. Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærere i videregående skole. Pedagogikkstudium tas etter fagskolen.

For utdanning innen maskinteknikk kreves fagbrev/svennebrev fra utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon eller tilsvarende. 

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammaren tilbyr et 2-årig heltidsstudium i maskinteknikk og et 3-årig deltidsstudium (TIP).

Søknadsfrist 15. april via Samordna opptak

Søk Fagskolen Rogaland

Studieplaner og læremidler

Læremiddelliste Maskinteknikk 2020-2021 (PDF, 634 kB)

Til toppen