Maskinteknikk (TIP)

Studier innen maskinteknikk blir stadig mer omfattende og kompleks ettersom industri- og energiprosesser utvikles i takt med forskning og nyvinninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordypningen maskinteknikk gir deg gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske fag som vil sette deg i stand til å fungere som mellomleder i en bedrift. Du vil få kompetanse til å ta ansvar for konstruksjon og utvikling av produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder. Gjennom prosjektarbeid utvikles teoretiske og praktiske ferdigheter fra idé og konstruksjon til ferdig produkt. 

Opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 1. Fagbrev innen:
 • Aluminiumskonstruksjonsfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Brønnfaget, komplettering
 • Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
 • Bilfaget, lette kjøretøy eller tunge kjøretøy
 • Boreoperatør
 • Bilskadefaget
 • Chassispåbyggerfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Finmekanikerfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industriell overflatebehandling
 • Industrirørleggerfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Modellbyggerfaget
 • Motormannfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Plastmekanikerfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Støperifaget
 • Sveisefaget
 • Verktøymekanikerfaget 
 1. Realkompetansevurdering

Søker må ha fylt 23 år eller mer i opptaksåret og må i tillegg ha relevant arbeidserfaring.

 

Dokumentasjon som må lastes opp ved søknad:

 • Vitnemål fra VGS.
 • Attester fra relevant arbeidserfaring.
 • Fagbrev (gjelder ikke realkompetansevurdering)

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 9 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
 4. Prosjekt og kvalitetsledelse
 5. Grunnleggende konstruksjon og dokumentasjon
 6. Materialkunnskap
 7. Energiteknikk m/faglig ledelse
 8. Produktutvikling og konstruksjon m/faglig ledelse
 9. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
 10. Hovedprosjekt

Fagskolen Rogaland, studiested Stavanger tilbyr et 2-årig heltidsstudium og et 3-årig deltidsstudium maskinteknikk. Det blir ikke tatt opp nye studenter innen maskinteknikk deltid skoleåret 2021/2022.

Fagskolen Rogaland, studiested Haugesund tilbyr et 3-årig deltidsstudium maskinteknikk fra høsten 2022. Ønsker du å vite mer, ta kontakt med Jan Tore Tønnesen Nilsen, se kontaktinfo under.

 

Søknadsfristen for hovedopptaket var 20. april 2022. Etter 20. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 25. mai 2022 kl. 09.00. Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert.

Søk her

Neste års søknad åpner 1. februar 2023 og søknadsfrist er 15. april 2023. 

 

Studieplaner og læremidler

Studieplan for Maskinteknikk 20-21

Læremiddelliste Maskinteknikk 2021-2022 (PDF, 529 kB)

Emner og temafordeling Maskinteknikk 2021-2022 (PDF, 381 kB)

 

Kontakt
Studiested Stavanger
You-rådgiver
gry.kapstad@skole.rogfk.no 
Telefon: 51 500 347/90127437

 

Studiested Haugesund
Avdelingsleder
Robert Drønen
robert.dronen@skole.rogfk.no 
Telefon: 481 38 318
 
Til toppen