Maskinteknikk

Høyere yrkesfaglig utdanning innen maskinteknikk blir stadig mer omfattende og kompleks ettersom industri- og energiprosesser utvikles i takt med forskning og nyvinninger. Dagens etterspørsel etter ny teknologi og overgang til ny energiproduksjon, gjør at utvikling, drift og vedlikehold av maskineri er essensielt.

Har du fagbrev i maskin og vil du ha nye utfordringer? Bli fagtekniker - Maskin.

Denne utdanningen vil gi deg en maskinteknisk fordypning og sette deg i stand til å fungere som mellomleder og prosjektleder i en bedrift. Du vil få kompetanse til å ta ansvar for konstruksjon og utvikling av produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder på en kostnadseffektiv måte. Du vil kunne bidra til nyskapning og igjennom prosjektarbeid utvikles teoretiske og praktiske ferdigheter fra idé og konstruksjon til ferdig produkt. 

 

 

Ett av følgende krav må oppfylles:

Maskinteknikk - opptakskrav

 

Oppbygging og organisering

Studiet består av 10 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og hovedprosjekt.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
 4. Prosjekt og kvalitetsledelse
 5. Grunnleggende konstruksjon og dokumentasjon
 6. Materialkunnskap
 7. Energiteknikk m/faglig ledelse
 8. Produktutvikling og konstruksjon m/faglig ledelse
 9. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
 10. Hovedprosjekt

 

Organisering:

Heltid, stedbasert,
Sted: Stavanger
Oppstart: August 2023

Deltid, nettbasert m/samling
Sted: Stavanger
Oppstart Januar 2024

Deltid, nettbasert m/samlinger
Sted: Haugesund
Oppstart: August 2023

For deltidstilbud: 3 500,-/år i studieavgift

Samlinger skoleåret 23/24 blir uke 34 og uke 8

 

Opptak

Du kan søke fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved:

 • Dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert.
 • Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.
 • Relevant vitnemål.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner og læremidler

Studieplan for Maskinteknikk, stedbasert
Studieplan for Maskinteknikk, nettbasert med samling

Studieplan maskinteknikk stedbasert (6T04) (PDF, 458 kB)

Studieplan maskinteknikk nettbasert (TIPH21, TIP21V) (PDF, 466 kB)

Læremiddelliste 2023 Maskinteknikk (PDF, 148 kB)