Boring

Boring er en fordypning som gir en god forståelse om de ulike fasene i boreoperasjoner i forbindelse med bygging av lete- og produksjonsbrønner. Du får teoretisk og praktisk forståelse om hvordan boreutstyr, borevæsker og trykkontroll styrer byggingen av en brønn.

Bestått utdanning tilfredsstiller krav til teoretisk opplæring som borer og boresjef. Som fagtekniker, boring, vil du også være godt egnet til andre stillinger tilknyttet boreutstyr, borevæsker, borevæskesystemer og trykkontrollsystemer.

 

Studiet

Første del av studiet består av grunnleggende petroleumsrelaterte tema, samt realfag og yrkesrettet kommunikasjon. Studentene vil også få opplæring innen ledelse, markedsføring og økonomistyring. Siste del av studiet består av fordypningsfag boring, samt interessante, lokalt tilpassede valgfag. Siste halvår skal det skrives et hovedprosjekt innen boring.

Fagretning petroleum er lagt opp som et deltidsstudium over tre år. Da er studentene to uker på skole og fire uker hjemme eller jobb. Studentene har arbeidsoppgaver å arbeide med i løpet av de fire ukene. Det er mulig å få individuell tilpasning når det gjelder hvor lang tid man vil bruke på å fullføre fagskolen. Noen vil ta fagskolen på to år, mens andre vil bruke lenger tid.

Fagskolen Rogaland, studiested Stavanger tilbyr toårig teknisk fagskole som et treårig deltidsstudium boring tilpasset 2-4 rotasjon. Fagkode FTP01D

 

Søke studiet og opptakskrav

Alle søkere til fordypning boring må dokumentere godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk. Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan erstattes av kursbevis fra bestått 420 timers grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.

I tillegg gjelder følgende opptakskrav:

  • Fullført og bestått VG2  (VK1) med fagbrev. Se studieplanen for hvilke fagbrev som kvalifiserer.
  • Eller: Lærekontrakt som viser fullført læretid innen boreoperatør- eller brønnfaget i løpet av det året det søkes opptak.
  • Eller: Relevant praksis (primært relatert til boring/brønn) samt realkompetanse i fellesfag (allmenne fag) tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og  Vg2 (VK1).
  • Eller: Fagbrev innen teknikk og industriell produksjon eller elektrofag.

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner, læremidler og puljeplaner

Læremiddelliste TF boring 2022-2023 (PDF, 113 kB)
FR Studieplan Boring nettbasert

 

Kontakt

Kontoret
E-post: fagskolen@skole.rogfk.no 
Telefon:  51 92 53 00