Olje- og gassbehandling

Olje- og gassbehandling er en fordypning som omfatter hele produksjonsprosessen offshore og gassbehandling på land.

Olje- og gassbehandling tidligere kalt petroleumsproduksjon. I studieplanen til høyre vil dere se at vi forsatt bruker begrepet petroleumsproduksjon, men studieplanen er gjeldende for olje- og gassbehandling

Arbeidet innebærer overvåkning av prosessen ved skjermbaserte systemer, kontrollpanel og ansvar for drift av prosessutstyr der handlinger får konsekvenser for eksportproduktenes kvalitet og prosessutstyrets integritet. Dette vil igjen få innvirkning på sikkerhet, ytre miljø og økonomi.

Studiet

Første del av studiet består av grunnleggende petroleumsrelaterte tema, samt realfag og yrkesrettet kommunikasjon. Studentene vil også få opplæring innen ledelse, markedsføring og økonomistyring. Siste del av studiet består av fordypninger innen olje og gassbehandling, samt interessante, lokalt tilpassede valgfag. Siste halvår skal det skrives et hovedprosjekt innen olje og gassbehandling.

Fagretning petroleum er lagt opp som et deltidsstudium over tre år. Da er studentene to uker på skole og fire uker hjemme eller jobb. Studentene har arbeidsoppgaver å arbeide med i løpet av de fire ukene. Det er mulig å få individuell tilpasning når det gjelder hvor lang tid man vil bruke på å fullføre fagskolen. Noen vil ta fagskolen på to år, mens andre vil bruke lenger tid.

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammaren tilbyr toårig teknisk fagskole som et treårig deltidsstudium olje- og gassbehandling tilpasset 2-4 rotasjon. Fagkode FTP06D.

Søke studiet og opptakskrav

  • Fullført og bestått VG2  (VK1) med fagbrev. Se studieplanen for hvilke fagbrev som kvalifiserer.
  • Eller: Lærekontrakt som viser fullført læretid innen boreoperatør- eller brønnfaget i løpet av det året det søkes opptak
  • Eller: Minimum 5 års relevant praksis (primært relatert til boring/brønn) samt realkompetanse i fellesfag (allmenne fag) tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og  Vg2 (VK1)
  • Eller: Fagbrev innen teknikk og industriell produksjon eller elektro.

Ta kontakt med skolen: fagskolen@skole.rogfk.no telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500350/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søkeportalen Samordna opptak åpner 1. februar og søknadsfrist er 15. april. Husk å legg ved dokumentasjon på relevant arbeidserfaring. 

Søk Fagskolen Rogaland

Studieplaner, læremidler og puljeplaner

Til toppen