Om petroleumsutdanninger

Fordypningen petroleum gir en teoretisk og praktisk kompetanse som kan brukes i ledende stillinger både offshore og i landbaserte serviceselskaper. Fagskolen gir det teoretiske grunnlaget til viktige sertifiseringer i petroleumsrelaterte yrker.

 

Skolen har relevante simulatorer, laboratorier og verksted som brukes mye i undervisningen. Skolens plassering nær Stavanger sentrum gir gode muligheter til å bruke petroleumsrelaterte bedrifter i omegn som en del av undervisningsopplegget.

Puljeplan for skoleåret 2021/2022

Skolen tilbyr følgende deltidsklasser:

5P (alle fordypninger), 6P01 (boring), 6P02 (brønnservice), 6P06.

7P01 (boring) og 7P02 (brønnservice).
De som vil ta studiet på raskere enn normert tid (heltid), må gå begge puljer.

 

Puljeplan for skoleåret 2021/22

Ukeenhet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pulje A

34

35

40

42

46

47

1

6

7

12

13

18

19

23

Pulje B

37

38

43

44

49

50

3

4

8

10

14

16

21

22

 

Samlingsuker

Pulje A: 40 og 1, 13 og 23

Pulje B: 43 og 3, 14 og 22

 

Se oversikt over studietilbudet

Til toppen