Våre tilbud

Etterutdanning skal bidra til økt kompetanse for personer som primært er ledige eller permitterte. Ved ledige plasser kan også personer i arbeid få plass. Vi tilbyr nettbaserte emner.

 

Vi tilbyr følgende emner som etterutdanning:

Tilbud

Emner

Studiepoeng

Mer informasjon

Påmelding

 

Hydraulikk

9

Trykk her

Trykk her

 

Logistikk

10

Trykk her

Trykk her

 

Digitalisering

5

Trykk her

Trykk her

  Robotisering 5 Trykk her Trykk her

 

Hydraulikk og Logistikk er en del av bransjeprogrammet for Olje- gass- og leverandørindustrien til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK dir), før KompetanseNorge. Les mer her: HK dir

 

Du kan søke på et eller flere emner.

Søk om opptak nå!

For emner som er stengt, kan du bli satt på venteliste. 

Meld din interesse til: heidi.albretsen@skole.rogfk.no

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med:

Heidi Albretsen: heidi.albretsen@skole.rogfk.no

Øystein Førsvoll: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no

Til toppen