Våre tilbud

Etterutdanning skal bidra til økt kompetanse for personer som primært er ledige eller permitterte. Ved ledige plasser kan også personer i arbeid få plass. Vi tilbyr nettbaserte emner.

 

Vi tilbyr følgende emner som en del av industrifagskolen:

Tilbud

Emner

Studiepoeng

Mer informasjon

Påmelding

Industrifagskolen

Digitalisering

5

Trykk her

Trykk her

Industrifagskolen

Robotisering

5

Trykk her

Trykk her

Industrifagskolen

Kvalitetsledelse

4

Trykk her

Trykk her

Industrifagskolen HMS-ledelse 2 Trykk her Trykk her
Industrifagskolen Prosjektstyring 4 Trykk her Trykk her
  Hydraulikk 9 Trykk her Stengt
  Logistikk 10 Trykk her Stengt

 

Info om HMS-ledelse og kvalitetsledelse

HMS-ledelse har oppstart i uke 8, tirsdag 22. februar 2022 og kvalitetsledelse stater i uke 13, tirsdag 29. mars 2022. HMS-ledelse og kvalitetsledelse blir gjennomført etter hverandre og med felles eksamen. 

 

Hydraulikk og Logistikk er en del av bransjeprogrammet for Olje- gass- og leverandørindustrien til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK dir), før KompetanseNorge. Les mer her: HK dir

 

Du kan søke på et eller flere emner.

Søk om opptak nå!

For emner som er stengt, kan du bli satt på venteliste. 

Meld din interesse til: heidi.albretsen@skole.rogfk.no

 

Ønsker du å ta emner på engelsk? Sjekk det ut her: Modules in English

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med:

Heidi Albretsen: heidi.albretsen@skole.rogfk.no

Øystein Førsvoll: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no

Til toppen