Wiseflow

WISEflow er et digitalt eksamensgjennomføringssystem. Eksamen kan gjennomføres både på skolen under oppsyn av eksamensvakter eller hjemme. Det er opp til det enkelte avdeling å avgjøre hvordan eksamen skal gjennomføres.

Det stilles krav til utstyr og programvare for å kunne gjennomføre digital skoleeksamen. Ved noen av eksamenene skal besvarelsen skrives i WISEflow sin nettleser Lockdown Browser. Lockdown browser forutsetter at programvaren installeres på din PC og dette må aksepteres.

Lenke Wiseflow

Se video under om hvordan Wiseflow fungerer for deg som student.