Senter for nyskapende utdanninger

Senter for nyskapende utdanninger, engasjerende læring og økt samarbeid i høyere yrkesutdanning (SNU) er et av to sentre i Norge som er tildelt rollen som Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. Senteret skal jobbe for å kartlegge og utvikle metoder for nyskapende og engasjerende læring, samt prøve ut nye samarbeidsmodeller mellom fagskolesektoren og arbeidslivet. 
 

Artikkelliste