Fleksibel tilgang til våre fagapplikasjoner!

Tilgjengeliggjøring av fagapplikasjonen NAVTOR.

Programmet NAVTOR kjørt fra skolens datasenter virtuelt. Arne Håland

Vi har på Fagskolen Rogaland etablert vårt eget datasenter, dette senteret vil kunne fasilitere test og utvikling av programmer og funksjoner i et “trygt” miljø. Det som også er et mål med dette senteret er å gjøre våre utdanninger mer fleksible, både for studentene og lærerne. Et viktig steg i denne retningen er å tilgjengeliggjøre våre fagapplikasjoner slik at de kan nås fra hvor som helst, hva tid som helst. Maritime utdanninger hos oss er først ute her, det som er gjort er at vi har satt opp og implementert navigasjonsprogrammet NAVTOR i datasenteret. På bildet i denne artikkelen ser dere programmet kjøre på artikkelforfatterens laptop. Dette kunne selvsagt vært fra hvor som helst i verden, betingelsen er at en har internett tilgjengelig. Målet med dette er todelt; lærerne i dette programmet kan vise og forklare dette fra sin egen laptop (før måtte de bruke dedikerte fysiske PCer som stod i vår datalab.), og ikke minst kan nå studentene få tilgang slik at de  kan øve på dette programmet når og hvor det passer de best, på sin egen laptop. 

Videre utvikling; noen av våre fagapplikasjoner krever høy grafikk, vi utvider datasenteret nå med høy-grafikk kort (NVIDIA) som kan dedikeres slike fagapplikasjoner.