Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Videregående skole

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Husk søknadsfrist til Fagskolen Rogaland 15. april!

Vi tilbyr følgende studier innen følgende fagområder:

Petroleumsfag           Bygg- og anleggsfag

Maskinteknikk (TIP)   Automatisering og elkraft

Maritime fag               Helse- og oppvekstfag

Skolebyggene åpnes

Regjeringen informerte 7. april om at de fysiske lokalene på fagskoler skal åpnes for en liten gruppe studenter og ansatte fra 27.april.

Åpningen gjelder kun for de som trenger tilgang til øvingslokaler, laboratorier og ferdighetsrom for å fullføre utdanningen denne våren.

For Fagskolen Rogaland vil de enkelte avdelingene vurdere dette nærmere etter påske.

Fagskolen starter opp tirsdag 14. april og undervisningen vil gjennomføres på samme måte som før påske. Studentene bes følge med på Its Learning for nærmere informasjon fra sine faglærere.

Fra: Rektor, Fagskolen Rogaland og SOTS

Aktuelt

  • Fagdagene er avlyst
    Fagdagene for Fagskolen Rogaland 31.03-01.04.20 er avlyst på grunn av Corona viruset
  • Skolebyggene er stengt
    Skolebyggene vil være stengt pga. korona-utbruddet. For henvendelser til skolen; Se kontaktinformasjon nederst på siden.
  • Skjerpede karanteneregler
    Personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst.
Til toppen