Organisering

SNU er opprettet som en faglig enhet inn under Fagskolen Rogalands rektor. Sekretariatet for senteret, bestående av senterleder og prosjektkoordinator, har ansvar for koordinering og kommunikasjon for senterets samarbeid. Senterets prosjektmedarbeidere er ressurser fordelt utover flere av skolens fagområder, men utgjør under senterets organisering et eget internt fagmiljø. 

Aktørene i konsortiet er viktige for informasjonsinnhenting, rekruttering, utprøving og tilbakemelding underveis i de ulike prosjektene. I tillegg bidrar assosierte partnere til rådgivning og støtte til konkret utprøving.

Organisasjonskart over Senter for nyskapende utdanninger - Klikk for stort bilde