Samarbeidspartnere

​ Våre samarbeidspartnere speiler senterets ambisjoner og er sentrale aktører i arbeidslivet i Rogaland innenfor senterets satsingsområder. Konsortiumspartnere har forpliktet seg formelt til å bidra til at senteret iverksetter strategier og når målene sine. Assosierte partnere skal bidra til kvalitetssikring og bred forankring i fagskole- eller yrkessektoren på utvikling, utprøving og evaluering av senterets arbeid.

Konsortiumspartnere:

 • Rogaland fylkeskommune 
 • LO Rogaland
 • NHO Rogaland
 • Aibel Haugesund
 • Stavanger Universitetssykehus
 • UiS v/HelseCampus
 • Sjøfartens utdannings- og rekrutteringsforum (SURF)
 • Laerdal Medicals AS


Assosierte partnere

 • Stiching Platform Beta Technik/Katapult (NL)
 • Trøndelag høyere yrkesfaglige skole (THYF)
 • Fagskolen i Agder
 • Fagskolen Nord
 • Stavanger kommune
 • Haugaland Vekst IKS
 • Dalane utdanningssenter
 • Ryfylke IKS
 • Validé
 • Norwegian Smart Care Cluster
 • UiS 
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF)