Datasenter og bruk av digital teknologi i studentaktiv læring

Prosjekt: 
Bruk av digital teknologi i studentaktiv læring, økt fleksibilitet og arbeidslivsrelevans 

Ill. digitale og teknologiske symboler - Klikk for stort bilde


Hva er dette da? Hvorfor fremragende?

Samfunnet og arbeidslivet digitaliseres i et forrykende tempo. Ingen områder i arbeidslivet går klar, alle berøres, enten ved innføring av nye støtteverktøy, eller ved at selve arbeidet endres på bakgrunn av nye digitale verktøy. AI/KI ser ut til å være det neste store paradigmeskiftet innen digitalisering og vi står midt oppi det. På det enkle plan snakker vi om «frykt» for juks på eksamener, o.l., men dypere sett snakker vi om muligheter for å forbedre læringsopplevelsen gjennom å ta i bruk disse nye og ganske utrolige verktøyene som kunstig intelligens gir. Riktig bruk av slike verktøy vil kunne øke kunnskapsproduksjonen og arbeidslivsrelevansen på våre studier betraktelig.

Gjennom prosjektet Bruk av digital teknologi i studentaktiv læring, økt fleksibilitet og arbeidslivsrelevans setter Fagskolen Rogaland seg i førersetet på utviklingen og tar de nødvendige steg for å være fremragende innen digitaliseringen. Fagskolesektoren har et viktig samfunnsoppdrag om å levere relevant kompetanse til et arbeidsliv som står i en stor omstilling. Fagskolesektoren kan raskt svare på samfunnets kompetansebehov, noe vi gjør i stor skala i vår mangfoldige studieportefølje allerede. Det holder ikke å være god på å bruke MS Teams, vi skal også være «fremst» og bruke de aktuelle digitale hjelpemidlene, enten det er KI, bedre digitale klasserom, eller store programmer innen simulering.

Digital visjon og strategi for Fagskolen Rogaland
Prosjektet søker å etablere en visjon og digitaliseringsstrategi for FR. Dette er helt essensielt og vi må kunne påstå at felles retning, felles forståelse og oppslutning om det digitale arbeidet ved skolen vil være svært viktig for vårt arbeid som Senter for fremragende yrkesfaglig utdanning.

Prosjektet er en videreutvikling av HK-tildelingen fra 2023: Datasenter og virtualisering av læringsmiljø, og tar sikte på å integrere fagprogrammer, tilgjengeliggjøre disse og streve mot å kunne tilby «hvor som helst, når som helst» ved å bruke kapasiteten vi har bygget opp ved vårt datasenter.

Digital testarena og økt fleksibilitet
Begge prosjektene har også som mål gjennom datasenteret å legge til rette for gode digitale testarenaer, der en kan prøve ut, feile, og «forske» på ny digital teknologi i et ufarlig miljø. Dette skal styrke den studentaktive læringen og gi fleksibilitet for studentene og arbeidslivet, i nettbaserte og stedbaserte utdanninger. Fremover vil Fagskolen kunne gi studenter mulighet til å kjøre tunge programmer hjemme i sin egen stue, ved hjelp av virtualiseringsløsninger drevet av Fagskolens eget datasenter.