Studentombud

Alle fagskolestudenter skal ha tilgang til et studentombud.

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson for studentene som skal gi fagskolestudenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon.

Med studiesituasjon mener vi blant annet hjelp til å tilrettelegge studiene eller eksamen, studierettigheter ift. lovverk, sosialpedagogisk støtte, hjelp til å "finne fram" til rett instans for videre hjelp, og lignende. 

I Fagskolen Rogaland er det Tove Iren Skaar som er studentombud. Ta kontakt med Tove Iren på e-post: tove.iren.skaar@skole.rogfk.no

Studentombudet har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven.