Studentombud

Alle fagskolestudenter skal ha tilgang til et studentombud.

Studentombudet skal gi fagskolestudenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon.

Med studiesituasjon mener vi blant annet hjelp til å tilrettelegge studiene eller eksamen, sosialpedagogisk støtte og hjelp til å "finne fram" til rett instans for videre hjelp.

I Fagskolen Rogaland er det Nina Simonsen som er studentombud. Ta kontakt med Nina på e-post: nina.simonsen@skole.rogkf.no

Studentombudet har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven.

Til toppen