Studentombud

Alle fagskolestudenter skal ha tilgang til et studentombud.

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson for studentene som skal gi fagskolestudenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon.

Med studiesituasjon mener vi blant annet hjelp til å tilrettelegge studiene eller eksamen, studierettigheter ift. lovverk, sosialpedagogisk støtte, hjelp til å "finne fram" til rett instans for videre hjelp, og lignende. 

Fagskolen Rogaland har inngått samarbeid med Universitetet i Stavanger om studentombudstjeneste. Vårt ombud har derfor epost og kontoradresse på UiS. Ombudet heter Maren Anne Kvaløy og kan nås på epost studentombudet@uis.no

Studentombudet har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e og 13 g.