PC Krav

Nedenfor kan du klikke deg inn på hvert utdanningstilbud slik at du kan lese om hva du trenger som student ved Fagskolen Rogaland.

Merk deg at dersom du velger noe annet enn det som er spesifisert kan ikke skolen garantere at du får det samme utbytte som hvis du følger anbefalingene. 

Dersom det kommer studenter med Chromebook vil disse med stor sannsynlighet ikke kunne logge seg på nettverket på skolen, levere oppgaver via Teams og vil oppleve å ikke få bruke andre verktøy som kreves i undervisningen. Studenter tar dermed ansvaret selv for konsekvenser dette vil få. 

Dersom det er studenter som deltar via nett er det et generelt krav om fungerende kamera og mikrofon for samhandling. For aktiv nettundervisning hvor studenter jobber sammen med oppgaveløsning så er det nødvendig. 

PC krav

Er det noe du lurer på utover dette, eller trenger en avklaring? Ta kontakt med skolen på mail, så skal vi forsøke å svare deg så godt vi kan.