Lov, forskrifter og bestemmelser

Lov, forskrifter og bestemmelser ved Fagskolen Rogaland er gjeldende for alle våre studiesteder. 

Forskrift for Fagskolen Rogaland inneholder bestemmelser du som student må kjenne til om hvilke rettigheter og plikter du har. 

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland

Utvalgte kapitler du som student må sette deg inn i:

Fagskoleforskriften   Fagskoleloven