Informasjon om opptakskrav

Når du skal søke på Fagskolen Rogaland gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk via Samordna opptak. Her finner du også informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder.

Noen av våre deltidstilbud kan ha lokalt opptak, da vil dette stå i informasjonsskrivet om studietilbudet.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget til opptak til toårig/treårig (studier på deltid) ved Fagskolen Rogaland er: 

  1. Fullført bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanen i videregående kurs 1 og 2 i yrkesfaglige studieretninger. 
  3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 

Søkere med utenlandsk utdanning

  1. Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.
  2. Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger).

Mer om opptakskrav - Samordna opptak   

Søkeprosessen - Samordna opptak  Tidsfrister - Samordna opptak

Til toppen