Kildevurdering og kildebruk

Når du finner ny informasjon til skoleoppgavene dine og benytter disse. Er det viktig at du sjekker at informasjonen du benytter er korrekt og oppgir at du benytter informasjonen på en korrekt måte.

Kildevurdering:
Når du skal skrive oppgaver er det viktig at du er vurderer kildene du har funnet. Dette kan du gjøre ved hjelp av TONE:
T for troverdighet, hvem står bak informasjonen du har funnet?
O for objektivitet, hvorfor er informasjonen publisert, sjekk ut Om oss knappen  på nettsidene
N for nøyaktighet, se på språket og når kilden ble oppdatert. Har kilden oppgitt  sine kilder?
E for egnethet, gir kilden deg svarene du trenger til oppgaven din?

Kildebruk
Når du skriver oppgaver er det viktig at du oppgir kildene din korrekt i teksten din som sitater og i litteraturlisten din. Dette kan du få hjelp til i biblioteket. Bibliotekaren kan holde kurs for deg og din klasse, eller du kan komme å få individuell hjelp. Det er også publisert noen enkle filmsnutter i Temaet FR Fagskolebibliotek som viser hvordan du kan bruke Words eget kildeverktøy.

Å finne og oppgi kilder kan være vanskelig. Du kan ta turen til biblioteket om du trenger hjelp til dette arbeidet.
I tillegg kan du se på disse nettsidene for hjelp til oppgaveskriving og for å få informasjon om opphavsrett.