Lånekassen

Søk på nettet

Alle som skal søke om lån/stipend i lånekassen må søke på nett via www.lanekassen.no

For å komme inn på søknadssidene må du bruke MinID, en felles pålogging for offentlige tjenester på nett. MinID har alle personer over 15 år fått tilsendt i posten.

Følg søknaden på Dine Sider

For å se status for søknaden din og andre opplysninger om kundeforholdet ditt i Lånekassen kan du logge deg inn på Dine sider i Lånekassen med MinID.

Er du over 18 år, kan du signere avtalen om støtte med BankID dersom du har samtykket til elektronisk kommunikasjon.

Klage

Hvis du mener vedtaket du har fått er feil, sender du en e-post på Dine sider. Du har rett til å klage i 3 uker fra du har mottatt svaret fra lånekassen. NB! Bare vedtaket, ikke forskriftene, kan påklages.

Merk:

Ved skoleavbrudd og langt fravær (over 20 dager pr. halvår) gir skolen melding til Lånekassen. Støtte som ikke er utbetalt, vil bli stoppet, og urettmessig utbetalt stipend kan bli omgjort til lån.

OBS!

Dersom du søker fritak i fag, vil dette medføre reduksjon i støtte.

Søknadsfrist i høstsemesteret: 15. november. Søknadsfrist i vårsemesteret: 15. mars.

Lånekassens sider for studenter