Studielån og stipend

Utdanningene våre er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Heltidsstudium ved de toårige tekniske fagskolene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. 

Velger du deltid eller nettbaserte studier, er det i noen tilfeller en studieavgift for de ekstrakostnadene dette medfører. Kontakt skolen for detaljer.