Studielån og stipend

Utdanningene våre er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Utdanningene har en årlig studentbetaling, og du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, osv.