Parkering

Du må ha gyldig parkeringsoblat eller parkeringstillatelse fra skolen for å parkere. Kontakt resepsjonen hvis du trenger parkeringsoblat/parkeringstillatelse.

Du trenger oblat for parkering før kl. 15.00. Etter kl. 15.00 er det ikke nødvendig med parkeringsoblat.

Parkeringsoblat oppdateres hvert skoleår. Det vil si at oblat for skoleåret 2022/2023 vil være gyldig fra august 2022 til og med juli 2023.

Studenter og elever på VO skal stå i midten på parkeringsplassen, på plassene rundt kantene er det skiltet med reservert for ansatte og gjester med gyldig oblat. Skiltingen overstyrer oppmerkingen på bakken.