Geoteknisk prøving

  • Sikteanalyser
  • Slemmeanalyse
  • Densitet og vanninnhold
  • Flisighetsindeks og formindeks
  • Glimmerinnhold
  • Humusininnhold ved gløding