Mekanisk prøving

  • Generell strekk-, trykk- og bøyeprøving
  • Testing av armeringsjern (strekkprøving, bøyeprøving og kammåling)
  • Kontroll av momentnøkler
  • Dimensjonsmålinger
  • Kalibrering av diverse måleutstyr