Om skolen

Fagskolen Rogaland er en offentlig utdanningsinstitusjon og en ledende leverandør av utdanning og kurs innen petroleum, maritime, mekaniske, elektriske, automatiske, bygning, konstruksjon, robotisering, helse, økonomiske og administrative utdanninger. Vi tilbyr full- og deltidsgrader og kortere etterutdanning. De fleste utdanningene er ved studiested Stavanger, men maritime og mekaniske utdanninger er ved studiested Haugesund. Noen av emnene våre tilbys som nettstudium. Vi har en studentmasse på 1100 studenter og 100 lærere.

 

 

Fagskolen_Rogaland

Styret for Fagskolen Rogaland

Leder: Dagny S. Hausken - SP
Medlem/nestleder: Roar Johannessen - FRP
Medlem: Jorunn Henriksen – bransjerepresentant maritim næring
Medlem: Aina Hauge – bransjerepresentant helse
Medlem: Houria Amroune, bransjerepresentant industri

Medlem: Øyvind Stensen Winterhus, ansattrepresentant
Medlem: Hans Christian Klepsvik, studentrepresentant

 

Organisasjonen

Organisasjonskart Fagskolen Rogaland

Organisasjonskart Fagskolen Rogaland - studiested Stavanger

Organisasjonskart Fagskolen Rogaland - studiested Haugesund