Om skolen

Fagskolen Rogaland er en offentlig utdanningsinstitusjon og en ledende leverandør av utdanning og kurs innen petroleum, maritime, mekaniske, elektriske, automatiske, bygning, konstruksjon, robotisering, helse, økonomiske og administrative utdanninger. Vi tilbyr full- og deltidsgrader og kortere etterutdanning. De fleste utdanningene er ved studiested Stavanger, men maritime og mekaniske utdanninger er ved studiested Haugesund. Noen av emnene våre tilbys som nettstudium. Vi har en studentmasse på 1500 studenter og 140 lærere.

 

 

Fagskolen_Rogaland

Styret for Fagskolen Rogaland

Medlemmene i skolens styre er: 
Leder: Roar Johannessen - FRP 
Medlem/nestleder: Hanne Marte Vatnaland - SP
Medlem: Jorunn Henriksen – bransjerepresentant maritim næring 
Medlem: Aina Hauge – bransjerepresentant helse 
Medlem: Arne Vervik - bransjerepresentant industri 
Medlem: Øyvind Stensen Winterhus, ansattrepresentant 
Medlem: Hans Christian Klepsvik, studentrepresentant

Organisasjonen

Organisasjonskart Fagskolen Rogaland

Organisasjonskart Fagskolen Rogaland - studiested Stavanger

Organisasjonskart Fagskolen Rogaland - studiested Haugesund

 

 

Skolens historie

Fagskolen Rogaland (FR) ble etablert etter vedtak i fylkestinget i februar 2004. Den besto da av seks fagavdelinger ved Karmsund vgs, Stavanger offshore tekniske skole (SOTS), Bergeland vgs og Jåttå vgs med lokale rektorer under et felles styre.

I juni 2017 besluttet fylkestinget at FR skulle organiseres som én skole med én rektor, lokalisert ved SOTS. Samtidig vedtok en å innlemme fagskoletilbudene ved stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter (RKK). Fra og med høsten 2018 besto dermed FR av tre studiesteder: Kalhammaren (hovedsetefunksjon, samlokalisert og felles rektor med SOTS vgs), Karmsund og Møllehagen. Fokuset på studiested Kalhammaren er fra 2018 på ulike tekniske utdanninger, men har tidligere også hatt helsefag og maritime utdanninger.

Studiested Karmsund

Studiested Karmsund ble skilt ut fra Karmsund videregående skole i 2017, og kan føre sine røtter tilbake til Haugesund sjømannskole som ble etablert i 1874. Karmsund vgs kom etter en fusjon mellom Haugesund maritime/tekniske videregående, Storasund videregående (tidligere Haugesund kommunale husmorskole/Haugesund husstellskole/Breidablikk videregående skole) og Karmsund videregående skole (tidligere Haugesund stuertskole/Haugesund kokk- og stuertskole). Fokuset fra 2018 er på maritime utdanninger.

Studiested Fagskolen Rogaland Helse- og oppvekstfag

Tidligere studiested Møllehagen, nå studiested Fagskolen Rogaland Helse- og oppvekstfag, ble skilt ut fra Møllehagen skolesenter og fagskoletilbudene gradvis overtatt fra stiftelsen RKK gjennom året 2017-2018. Studiestedet har blant annet bakgrunn som aktiv kurs- og videreutdanningsskole i regi av stiftelsen RKK. Gjennom RKK overtok studiestedet en rekke fagskoletilbud i regi av RKK/Rygjabø studiesenter v/ Rygjabø vgs i 2008 og RKK/Gand studiesenter v/ Gand vgs i 2013. Fokuset fra 2018 er på helseutdanning.

Studiested Kalhammaren: Stavanger offshore tekniske skole

Oppsto etter sammenslåingen av skolene Stavanger maritime videregående skole og Stavanger tekniske fagskole 1. januar 2001.  Dette gjorde at Stavanger offshore tekniske skole styrket sin stilling som en av landets største tekniske fagskoler. Skolen er i dag lokalisert i Kalhammaren og har tilbud innen videregående yrkesopplæring. 

Stavanger maritime videregående skole

Stavanger sjømannskole ble opprettet i 1853, men endret i 1956 navn til Stavanger navigasjonsskole. Rundt 1870 begynte en gradvis omlegging fra seilskip til dampskip. Dette skapte nye kompetansebehov, og i 1891 ble Stavanger maskinistskole opprettet. Maskinistskolen og navigasjonsskolen flyttet til Kalhammaren i nybygd skole 9. nov. 1956. Rogaland fylke overtok driften i 1964. I 1977 fikk maskinistskolen og sjømannskolen navnet Kalhammaren videregående skole. Der fikk de felles administrasjon i 1980 og ble slått sammen til Stavanger maritime videregående skole i 1983. Da oljevirksomheten kom på 1970-tallet, ble Stavanger maskinistskole et naturlig opplæringssenter for offshorepersonell, både med tanke på sikkerhet og petroleumsteknisk utdanning. I 2001 ble maskinistskolen slått sammen med Stavanger tekniske fagskole, og fikk navnet Stavanger offshore tekniske skole

Stavanger tekniske fagskole (STF)

STF har sin forløper i Stavanger maskinistskole opprettet 1891 og Stavanger elementærtekniske skole som ble opprettet i 1913. I 1937 fikk Stavanger sin første tekniske fagskole, og i 1950 var Stavanger den første byen i landet som fikk en toårig, teoretisk teknisk skole. I 1963 fusjonerte disse tre skolene under fellesbetegnelsen «Stavanger tekniske skoler» og flyttet inn i nye bygninger i Rogalandsgaten 44. Den tekniske skolen ble etter hvert endret til ingeniørhøgskole, den tekniske fagskolen ble omlagt og den elementærtekniske skolen ble nedlagt. I 1979 ble skolen delt i Stavanger tekniske fagskole og Stavanger ingeniørhøgskole. Ingeniørhøgskolen flyttet deretter gradvis virksomheten sin til høgskolesenteret på Ullandhaug. I tilknytning til fagskoledriften har skolen i flere tiår drevet med kommersiell materialprøving innen mekanisk prøving/ verkstedtekniske målinger, betongprøving/ geoteknikk, lyd-, støy- og termografisk måling. Materialprøvestasjonen er i dag en del av Fagskolen Rogalands fasiliteter i Kalhammaren.