NOKUT-godkjenning

NOKUT, nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, godkjente i vedtak 14. februar 2006 skolens søknad om å tilby skipsoffisersutdanning i fagskolen, nautisk linje og skipsteknisk linje.

Fra 1997 frem til NOKUT-godkjenning i 2006 hadde skolen et kvalitetssystem som var sertifisert etter ISO 9001, og det var dette systemet søknad om godkjenning bygget på.

Uttrykkene "nautisk linje" og "skipsteknisk linje", som ble brukt i den opprinnelige godkjenningen, er senere endret til "dekksoffiser" og "maskinoffiser", og nye godkjenninger er utstedt i samsvar med dette.

Skolens godkjenninger