Om studiested Stavanger

Velkommen til Fagskolen Rogaland studiested Stavanger.

Her finner du oss 

 

 

Bilde fra innsiden av skolen. - Klikk for stort bilde

 

 

Studentråd

Studentrådet er en viktig samarbeidspartner for skolen. Rådet har vært med på å lage skolens visjoner og mål og dermed bidratt til å etablere et fundament for skolens utvikling i årene framover.

Studentrådet har også vært en pådriver for å forbedre skolens fysiske miljø. Installering av nytt ventilasjonsanlegg og forbedring av skolens uteanlegg er resultater av denne innsatsen. Studentrådet har også fått innført nye identitetskort, hatt en gjennomgang av skolens kantinetilbud og bestemt at skolens studenter skal ha egen bærbar PC. Skolens studenter er kollektivt medlemmer i Organisasjonen for fagskolestudenter (ONF). Dette ble bestemt i studentrådet. På den måten har Studentråd i stort og smått bidratt til at vi stadig får en bedre læringsarena på fagskole Rogaland, studiested Stavanger.

 

Statens lånekasse for utdanning

De generelle søknadsfristene i Lånekassen er 15. november (for høstsemesteret) og 15 mars (for vårsemesteret). Oppdatert informasjon finner du alltid på Lånekassens nettsider.