Digital endring og service - oppstart august 2024

Fagskolen Rogaland starter et nytt studietilbud i Digital endring og service. Studiet bygger på fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget. Sentralt i utdanningen står emner innen IT og teknologiforståelse, IT og administrasjonssikkerhet, cybersikkerhet og digitale verktøy.

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Emner

Emne 1: Digitale kontorstøtteverktøy og IT-forståelse (15 studiepoeng)
Emne 2: Digital kommunikasjon og serviceledelse (15 studiepoeng)
Emne 3: Digitale endringer (15 studiepoeng)
Emne 4: Cybersikkerhet (10 studiepoeng)
Emne 5: Prosjektoppgave (5 studiepoeng)

Totalt 60 studiepoeng

 

Oppstart

Antatt oppstart høst 2024. 

 

Hvem passer utdanningen for

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget og reiselivsfaget eller har relevant yrkeserfaring innen disse områdene.

Studiet gir deg ny kompetanse innen områder som IT og teknologiforståelse, IT og administrasjonssikkerhet, cybersikkerhet og digitale verktøy og gir deg en basis for å fungere i en lederposisjon eller spesialiserte roller innen digitalisering, endring og service. Under studiet legger vi også vekt på at studentene skal kunne bidra til den digitale utviklingen og administrasjonssikkerheten for virksomheten.

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 1000,- per semester som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Organisering

Studiet er organisert som nettbasert studium med faste nettsamlinger.

 

Varighet og omfang

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og gjennomføres over 4 semestre deltid over 2 år.
Total studiebelastning er 1500 timer over 4 semestre.

 

Digitalisering, endring og service - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Avsluttende dokumentasjon

Etter fullført og bestått studium utstedes vitnemål med fagskolegrad i Digital endring og service.

 

Studieplan

Kommer.

Med forbehold om endringer. 

 

Litteratur

Eventuelle læremidler vil bli oppgitt av faglærer ved oppstart.

 

Kontakt

Har du spørsmål om utdanningene eller opptakskrav ta kontakt med oss på opptakskontoret på felles e-post: 
adok-fagskole@skole.rogfk.no
Avd. Administrative og økonomiske utdanninger

 

Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no