Vindkraft og energilagring

Utdanningen vindkraft og energilagring tar for seg installasjon og vedlikehold av offshore og onshore vindkraftkonstruksjoner, helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med arbeid i vindturbiner og energilagring og energisystemer. Utdanningstilbudet er rettet mot de som ønsker å øke sin kompetanse innen vindkraft eller har et ønske om å omskolere seg innen fornybar sektoren.

Bilde av vindkraft. - Klikk for stort bilde

 

Vi er inne i en storstilt elektrifisering av samfunnet. Norge har forpliktet seg til store klimagasskutt allerede innen 2030 (50 – 55 % reduksjon). For å nå dette målet bestemte regjeringen i mai 2022 at det skal tilrettelegges for installasjon av 30.000 MW havvind i norske havområder innen 2040. Det utgjør en energiproduksjon som er tett opptil den totale vannkraftproduksjonen i Norge. Ved innføring av store mengder uregulerbar fornybarproduksjon, samt overgang fra fossile energibærere til fornybar energi til transport, vil ulike former for fornybar energilagring bli betydelig viktigere. Utdanningen har som mål å gi studenten kompetanse innen vindkraft og arbeidet som gjøres i forbindelse med vindturbiner, samt ulike energilagringsformer og energisystemer tilknyttet uregulerbar energiproduksjon.
 

Emner

Emne 1: Installasjon, inspeksjon og vedlikehold av vindkraftinstallasjoner
Emne 2: HMS i vindkraft
Emne 3: Energilagring og energisystemer

Totalt 30 studiepoeng.

Studieplan 

Studieplan Vindkraft og energilagring
 

Vindkraft og energilagring - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Studieavgift

Studieavgift 3 500,-/år for alle studenter.

Organisering

Deltid, nettbasert m/samlinger
Sted: Haugesund
Oppstart: August 2024

Utdanningen organiseres som nettbasert med samlinger og det blir lagt opp til en samling for hvert emne. Oppstartssamling i uke 35. Videre informasjon om flere samlinger fremkommer av fremdriftsplanen.

Opptak

Du kan søke fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved:

  • Dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert.
  • Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.
  • Relevant vitnemål.

Søk i samordna opptak

 

 

Bilde av vindkraft i solnedgang. - Klikk for stort bilde