Demens og alderspsykiatri Dalane

Fagskoleutdanningen i Demens og alderspsykiatri vil styrke den nødvendige kompetansen hos yrkesutøveren innen demens og alderspsykiatri. I tillegg skal studiet gjøre yrkesutøveren i stand til å forstå og anvende velferdsteknologi i sin arbeidshverdag.

Mål for utdanningen

Samfunnet har et voksende behov for yrkesutøvere som kan ta i bruk teknologi. Fremover vil det bli flere eldre i Norge, noe som vil påvirke både økonomi, helse og omsorgstjenester i arbeidslivet. Samfunnet har som mål å møte eldrebølgen med teknologi, det vi kjenner som velferdsteknologi. Kompetanse om tekniske løsninger som gjør at syke eldre kan få den pleien de trenger samtidig som de kan bo hjemme blir derfor viktige kunnskaper for yrkesutøveren å ha.

 

For å kunne ivareta våre eldre kreves det kompetente, trygge og initiativrike medarbeidere. Studiet skal bidra til at studentene får økt kunnskap om demens, alderspsykiatri og velferdsteknologiens økonomiske betydning for samfunnet. Studentene får kunnskap om hvordan teknologien kan avlaste pårørende og pleiepersonell, i tillegg til å forenkle hverdagen til pleietrengende eldre

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Fagbrev innen helse- og oppvekstfag
  • Realkompetanse

 

Organisering

Fagskoletilbudene vil være samlings- og nettbaserte. Det blir samlinger ca. 1 gang i måneden på dagtid. Det er planlagt at de fysiske samlingene holdes i Egersund (forutsatt at vi får tilstrekkelig antall lokale studenter).

Fagskoleutdanningene er i utgangspunktet 2-årige, men Dalanestudentene får muligheten til å ta utdanningen på 1,5 år. Studentene vil oppnå en fagskolegrad på 60 (fagskole)studiepoeng per studie. 

Utdanningene er i utgangspunktet gratis, men det må betales semesteravgift til Fagskolen Rogaland.


Emne 2: Anatomi, fysiologi og sykdomslære
Emne 3: Demens og alderspsykiatri
Emne 4: Samhandling i helsetjenesten
Emne 5: Praksis: varighet 10 uker
Emne 6: Hovedprosjekt
Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene

 

Studieplan

Demens og alderspsykiatri

 

Påmelding

Meld deg på her

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377