Akutt syke - Klinisk observasjons- og handlingskompetanse

Illustrasjoner av observasjons- og handlingskompetanse.

Mål for utdanning

Observasjons- og handlingskompetanse blir gjerne kalt «Rapid response system» på engelsk. Det handler om tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand hos mennesker. Som en følge av samhandlingsreformen blir stadig flere behandlet og fulgt opp i kommunehelsetjenesten. På grunn av kort liggetid i sykehus, sykere pasienter, flere eldre med sammensatte lidelser stilles det nå større krav enn tidligere til helsepersonell sin helsefaglige kompetanse i kommunene. Det er viktig at ansatte i kommunehelsetjenesten får nok kunnskap og trening i å oppdage endringer i helsetilstand på et tidlig tidspunkt. Koronasituasjonen har ført til stor bevegelse og omdisponering av personell i helse- og omsorgssektoren. Dette medfører et stort behov for opplæring.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Ambulansearbeider med autorisasjon
  • Helsefagarbeider med autorisasjon
  • Helsesekretær med autorisasjon

 

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltids studie i akutt syke- klinisk observasjons- og handlingskompetanse som nettbasert med samlinger. Du kan følge undervisningen live på egen PC (direkte eller i ettertid). Alle emner har avsluttende eksamen.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene. 
Emne 2: Anatomi, fysiologi og sykdomslære
Emne 3: Grunnleggende ferdigheter og handlingsberedskap
Emne 4: Metodeforståelse for ABCDE, NEWS og ISBAR
Emne 5: Praksis
Emne 6: Hovedprosjekt

 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr, totalt 4000 kr for 60 studiepoeng.

 

Studieplan

Akutt syke - klinisk observasjons- og handlingskompetanse studieplan
 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377