Ammeveiledning - NYHET

Studiet er en videreutdanning basert på fagskolestudiet Barsel og barnepleie, 60 stp.

Studiet vil gi barsel- og barnepleiere som jobber med ammende en spisskompetanse. Utdanning vil følge de nasjonale og internasjonale retningslinjer for amming. Amming er anbefalt i 1 år nasjonal og 2 år internasjonalt ( FHI,2024).

Bilde av ammende. - Klikk for stort bilde

 

Oppstart høst 2024.

Mål for utdanningen

En barsel- og barnepleie med videreutdanning innen ammeveiledning vil etter endt studieløp kunne bidra med sterkere kompetanse på et yrkesfaglig høyere faglig nivå innen helsetjenesten både innen spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjenesten. Det er også nevnt i NOU 2023: 4 “Tid for handling” at “Helsepersonellkommisjonen vurderer at høyere yrkesfaglig utdanning kan være et viktig virkemiddel for økt kompetanse som kan kvalifisere for flere oppgaver” og er derfor også et argument for å utvikle nye fagskoletilbud som er i tråd med behovet for kompetanse i helseforetakene.

I årene som kommer står helsetjenesten ovenfor betydelige utfordringer med å møte en økende etterspørsel etter tjenester gitt tilgjengelige ressurser og kompetanse. 

Det innebærer at personell må utdannes og rekrutteres i tråd med behovene i tjenesten. Fagskolen har som mål å øke læringsutbyttet til studentene ved å tilby videreutdanning innen Ammeveiledning. På den måten kan en barsel- og barnepleier bidra til økt kunnskap og veiledning for ammeveiledning både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.  Kortere liggetid på sykehus og raskere tilbake til jobb er en utfordring i forhold til WHOs anbefaling om amming.

 

Opptakskrav

Fullført fagskoleutdanning Barsel- og barnepleie 60 stp. 

Det vil også være mulig med realkompetansevurdering Ordningen er nærmere beskrevet i forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland i Kapittel 2. Opptak, studentsamskipnad, skolepenger, studierett og progresjon. 

 

Organisering

Organisering er nettbasert med samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.  Alle emner har avsluttende eksamen. Studiet tilsvarer 30 studiepoeng. 

I emne 3 er det to obligatoriske dager på Fagskole Rogaland.

  • Emne 1: Anatomi og fysiologi knyttet til bryst og amming
  • Emne 2: Veiledningspedagogikk
  • Emne 3: Ammeutfordringer og komplikasjoner

 

Studieavgift

Studieavgift for hele utdanningen er kr 2.000.

 

Studieplan

Studieplan for Ammeveiledning

Påmelding

Oppstart høst 2024.

Studiet vil bli søkbart på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 1. juni 2024. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. 

For å melde din interesse for studiet kan du klikke på knappen nedenfor: 

Meld din interesse for studiet her
 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377