Demens og alderspsykiatri

Fagskoleutdanningen i Demens og alderspsykiatri vil styrke den nødvendige kompetansen hos yrkesutøveren innen demens og alderspsykiatri. I tillegg skal studiet gjøre yrkesutøveren i stand til å forstå og anvende velferdsteknologi i sin arbeidshverdag.

Bilde av alderspsykiatri.  - Klikk for stort bilde

Mål for utdanningen

Samfunnet har et voksende behov for yrkesutøvere som kan ta i bruk teknologi. Fremover vil det bli flere eldre i Norge, noe som vil påvirke både økonomi, helse og omsorgstjenester i arbeidslivet. Samfunnet har som mål å møte eldrebølgen med teknologi, det vi kjenner som velferdsteknologi. Kompetanse om tekniske løsninger som gjør at syke eldre kan få den pleien de trenger samtidig som de kan bo hjemme blir derfor viktige kunnskaper for yrkesutøveren å ha.

 

For å kunne ivareta våre eldre kreves det kompetente, trygge og initiativrike medarbeidere.  Studiet skal bidra til at studentene etter endt utdanning har gode kunnskaper om demens, alderspsykiatri og velferdsteknologiens økonomiske betydning for samfunnet. Studenten skal inneha kunnskap og forståelse om hvordan teknologien kan avlaste pårørende og pleiepersonell i tillegg til å forenkle hverdagen til pleietrengende eldre.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Helsefagarbeider
  • Omsorgsarbeider 
  • Hjelpepleier
     
  • Realkompetanse

 

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Demens og alderspsykiatri både som stedbasert og nettbasert. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge undervisningen live på egen PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Anatomi, fysiologi og sykdomslære
Emne 3: Demens og alderspsykiatri
Emne 4: Samhandling i helsetjenesten
Emne 5: Praksis: varighet 10 uker
Emne 6: Hovedprosjekt

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr, totalt 4000 kr for 60 studiepoeng.

 

Studieplan

Demens og alderspsykiatri

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377