Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Kreftomsorg og lindrende pleie både som stedbasert og nettbasert med samlinger – tilsvarende 60 studiepoeng. På dette studiet får en fagspesifikk kunnskap om kreftsykdommer, behandlingsformer og omsorg for syke og pårørende. 

Illustrasjoner av arbeid med kreftomsorg og lindrende pleie.

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 500,- per studieår.

Mål for utdanningen

Utdanningen skal gi personal med videregående opplæring fra helse og oppvekstfag (tidligere helse og sosialfag) mulighet til å arbeide ved hjemmetjenester, sykehjem med lindrende senger, lindrende enheter og sykehus.

Videreutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie har som mål å utdanne yrkesutøvere til:

 • gode evner og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med andre
 • bred faglig kompetanse
 • høy yrkesetisk forståelse

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

 • Helsefagarbeider
 • Omsorgsarbeider 
 • Hjelpepleier
   
 • Realkompetanse

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Kreftomsorg og lindrende pleie både som stedbasert og nettbasert.

Stedbasert 

For de som bor i Stavanger og omegn - 1 undervisningsdag i uken på skolen her i Stavanger, samt 3 dager ved oppstart av nye emner. Krav om minimum 80% oppmøte på hvert emne. Det vil bli avsluttende vurderinger etter hvert emne (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen med individuell muntlig høring på siste emne.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer
 • Emne 3: Rehabilitering
 • Praksis: Varighet 10 uker
 • Emne 4: Palliasjon - lindrende pleie og omsorg ved livets slutt
 • Emne 5: Hovedprosjekt

Nettbasert

Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.  Alle emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer
 • Emne 3: Rehabilitering
 • Emne 4: Lindrende omsorg ved livets slutt
 • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
 • Emne 6: Hovedprosjekt

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning. 

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. 

Studieplan

Kreftomsorg og lindrende pleie stedbasert studieplan

Kreftomsorg og lindrende pleie nettbasert studieplan

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377