Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Kreftomsorg og lindrende pleie som nettbasert med samlinger – tilsvarende 60 studiepoeng. På dette studiet får en fagspesifikk kunnskap om kreftsykdommer, behandlingsformer og omsorg for syke og pårørende. 

Illustrasjoner av arbeid med kreftomsorg og lindrende pleie.

 

Mål for utdanningen

Utdanningen skal gi personal med videregående opplæring fra helse og oppvekstfag (tidligere helse og sosialfag) mulighet til å arbeide ved hjemmetjenester, sykehjem med lindrende senger, lindrende enheter og sykehus.

Videreutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie har som mål å utdanne yrkesutøvere til:

 • gode evner og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med andre
 • bred faglig kompetanse
 • høy yrkesetisk forståelse

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

 • Helsefagarbeider
 • Omsorgsarbeider 
 • Hjelpepleier
   
 • Realkompetanse

 

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Kreftomsorg og lindrende pleie som nettbasert.

 

Nettbasert

Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.  Alle emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer
 • Emne 3: Rehabilitering
 • Emne 4: Lindrende omsorg ved livets slutt
 • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
 • Emne 6: Hovedprosjekt

 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr, totalt 4000 kr for 60 studiepoeng.

 

Studieplan

Kreftomsorg og lindrende pleie nettbasert studieplan

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377