Simulering og ferdighetstrening

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 1-årig nettbasert deltidsstudium i simulering og ferdighetstrening. Studiet tilsvarer 30 studiepoeng. 

Bilde av simulering. - Klikk for stort bilde

Mål for utdanningen

“Simulering som læringsform har dokumentert effekt og kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel ved innøving av kliniske prosedyrer og ferdigheter, trening på behandlingsforløp, til kommunikasjonstrening og teamarbeid for å nevne noe. Simulering gir effektiv kompetanseutvikling, forbedret behandlingskvalitet og ivaretar pasientsikkerheten fordi man skal ha oppnådd et gitt nivå av ferdigheter før man får gjøre det samme på en levende pasient”. Fra: Nasjonal helse -og sykehusplan 2020-2023.

Undervisningsmetodene er i kontinuerlig utvikling. De pedagogiske og didaktiske utviklingstrendene i dag er kjennetegnet av kreativitet, dybdelæring, gode basiskunnskaper og tverrfaglig samarbeid. Skolen har som mål å øke kunnskap og kompetanse for studentene innen nye undervisningsformer, slik at fagskolestudentene er rustet til å møte arbeidslivets nåværende og framtidige behov. Studier viser at simulering hjelper studentene til å se kompleksiteten og etablere en forståelse av læringen. Simulering er et godt potensialt i læringen når den tilbys studentene å praktisere realistiske hendelser i et miljø hvor de kan ha muligheten til å vurdere forskjellige sammenhenger i faget.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

 • Helsefagarbeider
 • Ambulansearbeider
 • Portør
 • Tannhelsesekretær 
 • Apotektekniker
 • Ortopeditekniker 
 • Helsesekretær
 • Barne- og ungdomsarbeider
   
 • Realkompetanse 

 

Ordningen er nærmere beskrevet i forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland i Kapittel 2.
Opptak, studentsamskipnad, skolepenger, studierett og progresjon. 

 

Organisering

Organisering er nettbasert med samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.  Alle emner har avsluttende eksamen. Studiet tilsvarer 30 studiepoeng. 

Merk: I Emne 2 er det obligatorisk oppmøte inntil 4 dager.

Emne 1: Simuleringspedagogikk
Emne 2: Simulering som praktisk metode
Emne 3: Implementering av simulering i kvalitetsforbedring

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr pr studieår, totalt 2000 kr for 30 stp.

 

Studieplan

Simulering og ferdighetstrening

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377