Sterilforsyningsteknikk og smittevern

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet Sterilforsyningsteknikk og smittevern som nettbasert med samlinger – tilsvarende 60 studiepoeng.

Illustrasjoner av arbeid med sterilforsyningsteknikk og smittevern.

 

Sterilforsyningsteknikk og smittevern har hovedfokus på smittevern. Dette kommer til uttrykk gjennom de fagområder som tas opp under utdanningen.

 

Mål for utdanningen

Utdanningen skal kvalifisere yrkesutøverne til å beherske renhold og spesialrenhold av lokaler, instrument og utstyr, og gjennom dette også ha kompetanse i hvordan smitteveier kan brytes og smittespredning hindres. Utdanningen krever at kandidatene forstår verdien av teamarbeid og også egen funksjon i det pasientrettede arbeidet.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

 • Helsefagarbeider
 • Omsorgsarbeider 
 • Hjelpepleier
 • Tannhelsesekretær
 • Ambulansearbeider
 • Helsesekretær
 • Renholdsoperatør
   
 • Realkompetanse

 

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudium Sterilforsyningsteknikk og smittevern som nettbasert med samlinger.

 

Nettbasert

Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Emne 2: Smittevern
 • Emne 3: Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering 
 • Emne 4: Sterilt lager, logistikk og sporing
 • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
 • Emne 6: Hovedprosjekt

 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr, totalt 4000 kr for 60 studiepoeng.

 

Studieplan

Sterilforsyningsteknikk nettbasert studieplan

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377