Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Psykisk helsearbeid og rusarbeid både som stedbasert og nettbasert med samlinger – tilsvarende 60 studiepoeng. Her lærer du mer om sykdomslære i forhold til psykiatri og rus. Du får ny kunnskap om behandlingstiltak og forebygging.

Illustrasjoner av arbeid med psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 500,- per studieår.

Mål for utdanningen

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og setter i gang tiltak i samarbeid med pasienter, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor helse- og omsorgssektoren.

Å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Utøverne av helsetjenestene skal kunne veilede og motivere til læring og endring som gir mestring, livslyst og mot til å møte utfordringer.

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

 • Helsefagarbeider
 • Hjelpepleier
 • Omsorgsarbeider
 • Ambulansearbeider
 • Barne- og ungdomsarbeider
   
 • Realkompetanse

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Psykisk helsearbeid og rusarbeid både som stedbasert og nettbasert,

Stedbasert

For de som bor i Stavanger og omegn - 1 undervisningsdag i uken på skolen her i Stavanger, samt en 3 dagers samling ved oppstart av nye emner. Krav om minimum 80% oppmøte på hvert emne. Det vil bli avsluttende vurderinger etter hvert emne (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen med individuell muntlig høring på siste emne. 

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Emne 2: Helsefremmende og forebyggende           
 • Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
 • Praksis: Varighet 10 uker
 • Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
 • Emne 5: Hovedprosjekt

Nettbasert

Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
 • Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
 • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
 • Emne 6: Hovedprosjekt

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning. 

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen.

Studieplan

Psykisk helsearbeid og rusarbeid stedbasert studieplan

Psykisk helse og rusarbeid nettbasert studieplan

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377