Traumebevisst forståelse

Bilde av traumer.  - Klikk for stort bilde

Mål for utdanningen

Hva er traume? Og hvordan oppstår de? Hvordan kan de forstås og behandles? Fagskolen Rogaland ønsker vi å gi studentene kunnskap om disse viktige temaene som er veldig aktuelle nå i dagens samfunn. Vi ønsker å gi økt kompetanse i møtet med mennesker som har opplevd store belastninger i livet gjennom å gi et dypdykk innen traumebevisst forståelse.

I denne utdanningen vil studenten få en innsikt i ulike traume lidelser og hvordan dette kan påvirke et menneske. Studenten vil lære om ulike typer psykiske lidelser, samt ulike hendelser der man kan utvikle en traumelidelse som ved eksempelvis vold, overgrep, omsorgssvikt, utsatthet for krig eller større katastrofer o.l. Studentene vil lære om ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer, samt forebygging og hvordan personer som er utsatt for traumelidelser kan mestre livet på best mulig måte.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Helsefagarbeider
  • Hjelpepleier
  • Omsorgsarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
     
  • Realkompetanse

 

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Traumebevisst forståelse som nettbasert med samlinger. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge undervisningen live på egen PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.

Emne 1 - Felles grunnlag 14 stp
Emne 2 - Psykisk helse i et traumeperspektiv 11 stp
Emne 3 - Familiesentrert omsorg, helsetjenester og rettigheter 8 stp
Emne 4 - Risiko- og beskyttelsesfaktorer ved potensielt traumatiske hendelser 12 stp
Emne 5 - Praksis
Emne 6 - Hovedprosjekt

 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr, totalt 4000 kr for 60 studiepoeng.

 

Studieplan

Traumebevisst forståelse

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377